donderdag, 03 december 2020 23:12

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Uitstel Algemene Ledenvergadering IJs- en Skeelerclub Nijeveen

Normaal wordt elk jaar begin december de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub gehouden. Vanwege de huidige Corona-voorwaarden hebben we besloten om deze uit te stellen tot het voorjaar van 2021. We hopen dat de beperkingen dan zijn opgeheven en we een gewone Ledenvergadering kunnen houden in ons clubgebouw. Een digitale vergadering leek ons niet de juiste manier om op een goede wijze met onze leden in gesprek te gaan. Zodra duidelijk is wanneer de vergadering gehouden kan worden, volgt nader bericht.

Ondertussen is de ijsbaan weer vol gepompt en wachten we vol goede moed op een goede vorstperiode. De vraag is natuurlijk of we mogen schaatsen en onder welke voorwaarden dat dan kan plaatsvinden. Ook op dit punt hopen we dat, als er ijs ligt, de beperkingen zijn opgeheven en we kunnen genieten op de ijsbaan. Als het zover is, zullen we bekijken wat er mogelijk is.

Tenslotte kwamen we in deze periode ook altijd langs met de ijsclub- en donateurskaarten. Het leek ons momenteel niet verstandig om dat op dezelfde manier te doen als voorgaande jaren. Daarom is besloten om de leden- en donateurskaarten niet persoonlijk te overhandigen, maar in de brievenbus te doen. Wij verzoeken u het bedrag, zoals vermeld op de ledenkaarten, per bank aan ons over te maken. Een groot deel van de leden heeft in de afgelopen jaren reeds een machtiging verstrekt voor de contributie. Deze leden hoeven dus verder niets te doen als de ledenkaart in de bus wordt aangetroffen. Voor de leden, die altijd contant betaalden aan de deur, is een brief toegevoegd, waarin een en ander wordt uitgelegd. Ook is een machtigingsformulier bijgevoegd, waarmee u alsnog een machtiging kunt verstrekken.

Al met al een bijzonder jaar voor een ieder. Laten we hopen op een mooie winterperiode met veel vorst. Hopelijk zijn tegen die tijd de beperkingen opgeheven, zodat we kunnen genieten van ijspret.

©2021 IJs- en skeelerclub Nijeveen